fbpx
Connect with us

חדשות

ע"פ בדיקת ביטוח לאומי: האבטלה הגבוהה בנגב , בעיר דימונה

נגב ניוז

Published

on

בדיקה של נתוני התעסוקה בנגב, מעלה כי דווקא בדימונה אחוזי האבטלה הגבוהים ביותר. שקלול של מקבלי קצבת אבטלה יחד עם גמלת הבטחת הכנסה, מעלה נתון מדאיג שמצביע בעיקר על ייאוש והשלמה בקרב תושבים שנפלטו מסיבה זו אח אחרת ממעגל התעסוקה ואינם מצליחים לשוב ולהתפרנס.


מידי חודש מעדכן הביטוח הלאומי את נתוני האבטלה לפי רשות, נכנסנו לבדוק היכן נמצאת דימונה והיכן היא ביחס לישובים שכנים בנגב. למרבה הצער, נמצאת דימונה בראש טבלת האבטלה בנגב, מה שמתכתב עם ההגירה השלילית של צעירים את העיר. הביטוח הלאומי קובע את רמת האבטלה מתוך כלל התושבים בכל יישוב והשקלול הוא של אחוז הזכאים לאבטלה יחד עם אחוז הזכאים לגמלת הבטחת הכנסה.

הסבר, זכאי גמלת אבטלה הם כל אותם תושבים שפוטרו או התפטרו ממקום עבודתם וזכאים לתקופה של כ-150 ימים לדמי אבטלה הנגזרים משכרו האחרון של התושב. הנתון החשוב יותר הוא כמה תושבים זכאים להבטחת הכנסה, גמלה הניתנת על ידי המדינה לאזרחים שאינם עובדים וכבר מיצו את מכסת ימי זכאותם לדמי אבטלה. בפועל מדובר באזרחים שמתקשים במיוחד לשוב למעגל התעסוקה, נזכיר כי מדובר בקצבה נמוכה מאוד הנאמדת בפחות מ-2,000 ₪ לחודש, מה שלא מאפשר קיום בכבוד.

עכשיו לנתונים עצמם: בירוחם השכנה עומד אחוז האבטלה על 1.1% מכלל התושבים ומקבלי הבטחת הכנסה על 1.3%. בערד עומדים האחוזים בהתאמה על 0.9% ו-0.8%, נתון יפה ומעודד לכל הדעות. אופקים ונתיבות נמצאות אף הן מתחת לאחוז בודד ואילו דווקא רהט, נמצאת בתחתית הרשימה עם 0.6% אבטלה. דימונה עומדת על 1.2% אבטלה אולם הבשורה הקשה יותר מגיעה דווקא מכיוון אחוז מקבלי הבטחת הכנסה העומד על 2.2%! פי 2 ויותר ומאופקים ומנתיבות. זהו נתון המעיד בעיקר על אבטלה כרונית וקושי רב לצאת ממעגל האבטלה ולשוב למעגל התעסוקה.

את תגובת עיריית דימונה לא היה ניתן להשיג עד למועד פרסום הכתבה

פרסומת

קטגוריות

תגיות

תפריט נגישות